CHOKTRAUMETERAPI
PTSD / Posttraumatisk stress disorder
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

CHOKTRAUMETERAPI er en meget effektiv terapiform udviklet af Bodynamic Institute nu Bodynamic International i samarbejde med Peter A. Levine til forløsning af choktraumer. Jeg vil her beskrive, hvordan jeg arbejder med Choktraumeterapi på samme måde, som jeg forklarer den til mine klienter, så det er altså ikke en videnskabelig afhandling.

HVAD ER CHOK. Når et menneske eller for den sags skyld et dyr kommer ud for meget massive og ubærlige påvirkninger f.eks. livstruende oplevelser, så har man 3 valgmuligheder. Man kan enten kæmpe eller flygte eller gå i chok. Fordelen ved at gå i chok er, at så føles belastningen ikke længere så voldsomt. Du kender sikkert til, at nogen biller, hvis man tager dem op, så ligger de i lang tid uden at bevæge noget som helst, nærmest som om de er døde. Fordelen ved denne chokreaktion er, at så kan det rovdyr, der måske vil spise billen og som reagerer på bevægelser, ikke se billen, og så overlever billen. Chok er med andre ord en overlevelsesstrategi. Ved chokket sker der blandt meget andet det, at musklerne spændes op og / eller lammes, og disse tilstande kan have en tendens til blive bevaret i kroppen, hvis ikke man får bearbejdet chokket. Man kan siden opleve tilbagevende flashbacks - at filmen om det forfærdelige kører igen og igen på nethinden. Man kan miste sin orientering, få tendenser til at gå ud af kroppen, undgå steder og situationer, der minder om ... osv. osv.

HVORDAN BEARBEJDER MAN CHOKKET. Vi arbejder med at genetablere FLUGT-responsen. Populært sagt, kan man sige, at vi arrangerer en guidet fantasiflugt fra stedet, hvor belastningen foregår, til et SIKKERT STED.

At finde et sikkert sted kan nogen gange være en vanskelig sag, måske var der ikke meget sikkerhed nogen steder dengang f.eks. ved årelangt seksuelt misbrug. Og det kan i sig selv være et stort arbejde at finde det gode sikre sted.

Vi skal desuden finde en SIKKER PERSON. Osse det kan måske være vanskeligt, ingen i familien var sikre osv., og det kan være en sorgfuld erkendelse, som må bearbejdes.
Vi finder så helt konkret en rute, som klienten kan løbe. F.eks. - klienten bliver voldtaget i et krat på xxxvej i A-by i Jylland, og hun har fundet frem til, at det sikre sted på det tidspunkt er den store brune sofa i farmors stue i lejligheden på B-vej 8 i Rønne på Bornholm. Vi finder så ud af, hvordan hun løber fra xxx-vej i A-by til B-vej 8 i Rønne og skriver ruten ned, så psykoterapeuten senere kan læse ruten op. Helt konkret.
Vi finder den sikre person på tidspunktet for belastningen, som man intet udestående har med og som virkelig vil forstå ens svære situation, og det viser sig så måske at være moster i Oslo. Vi anbringer så moster fra Oslo i farmors brune sofa i Rønne. Så nu har klienten et sikkert sted og en sikker person.

LØB. Vi skal så træne det at løbe på en madras. Klienten ligger på en madras og har praktisk tøj på, hvor han / hun så løber med inddragelse af både ben og arme og sådan, at fødderne tager afsæt i madrassen. Og der skal løbes til - alt hvad han / hun kan i 25-30 sekunder alt efter konditionen. Pulsen skal virkelig op. I mens læser psykoterapeuten flugtruten op - altså en guidet flugt fra belastningsstedet til det sikre sted med den sikre person.

HVAD ER DET GODT FOR? Dels opdager hjernen, at der er en vej ud af chokket, belastningen og choktraumerne og dels, er det med til at bearbejde de fysiske spændinger. Man kan ikke bearbejde chok uden at inddrage kroppen aktivt, hvilket formentligt osse er grunden til at debriefing ikke fungerer, som man havde forventet (1).

PÅ DET SIKRE STED. Når klienten er nået frem til det sikre sted, tager han / hun øjenkontakt med psykoterapeuten eller en evt. hjælper, og giver ham / hende hånden - etablering af fysisk kontakt - og siger: HJÆLP!! - etablering af verbal kontakt. Psykoterapeuten spørger nu, hvad der er sket og klienten fortæller, hvad der er sket.

KONTRAKT: Inden man begynder på Choktraumeterapien, er der lavet en klar aftale mellem psykoterapeuten og klienten om, at det er psykoterapeuten, der bestemmer forløbet, og at klienten skal gøre som psykoterapeuten siger, f.eks. løbe når psykoterapeuten siger: Løb, tage øjenkontakt, hvis psykoterapeuten siger det, og give lyd fra sig. Det aftales, at STOP betyder tilbage til nutid. Og endelig er det psykoterapeuten, der siger, hvornår forløbet er slut - det kan du læse nærmere om her (klik).

SÅ BEGYNDER VI PÅ SELVE CHOKTRAUMETERAPIEN. Klienten har altid i kortere form beskrevet den / de belastende begivenheder inden, og man har valgt hvilket chok, der skal bearbejdet.

"SALAMI-METODE". Hvad har pølser med chok at gøre - ikke noget - men nu kommer vi til noget af det virkeligt væsentlige i denne metode - ud over kroppens inddragelse. Psykoterapeuten fører ALDRIG klienten IND I CHOKKET - men ALTID VÆK FRA CHOKKET.

Når klienten begynder at berette om hvilken belastning, han / hun har været ude for, og hvad der skete - dette fortælles i nutidsform - så sker det på den måde, at når klienten mærker det mindste tegn på ubehag, stivnen, ud af kroppen osv., så skal klienten løbe til det sikre sted enten af sig selv, eller når psykoterapeuten siger LØB. Fremme på det sikre sted, bearbejdes så det, der lige er sket. Klienten starter derpå forfra med at fortælle, og ved nyt ubehag løber han / hun igen til det sikre sted osv. Og langsomt skive for skive rummes det passerede uden at klienten går ind i chokket igen - men altid flygter fra eller / og bekæmper den belastende begivenhed.

FØLELSESMÆSSIGT UDTRYK. Under beretningen kan mange følelser dukke op som bearbejdes og gives udtryk for - eller der dukker ikke følelser op, hvor det ville være naturligt, det bearbejdes og de fortrængte følelser kommer frem.

MODBEVÆGELSER OG ANGREB. Under bearbejdelsen vil klienten ofte opleve spændingstilstande i kroppen, afværgereflekser, tilbageholdte angreb osv. disse arbejdes igennem ved at arbejde med den modsatrettede bevægelse eller f.eks. ved at træne selvforsvar og modangreb, hvilket bringer klienten væk fra offersituationen.

UD-AF-KROPPEN. Ikke sjældent vil en del af choktraumet være ud-af-kroppen reaktioner. Her trænes i at komme tilbage til kroppen og med alternative strategier med tilstedeværelse i kroppen.

ERINDRINGSTAB. Under bearbejdelsen af belastningen vil der ske det, at gamle og glemte eller fortrængte dele af begivenheden dukker op, og langsomt men sikkert kommer der en større og afklaret forståelse af det skete.

BESLUTNINGER. Ofte har klienten bevidst eller ubevidst truffet eksistentielle beslutninger i forbindelse med belastningen, som siden har fået stor betydning for de videre handlemuligheder. Disse beslutninger er ofte til gene for og indsnævrende for klienten, og derfor arbejdes der med at træffe nye og nutidigt relevante beslutninger.

AFSLUTNING. Choktraumeterapien er slut når klienten kan genfortælle og huske hele belastningsforløbet uden at komme ind i akutte chokreaktioner eller vise tegn på uforløste elementer af chokreaktioner, der er knyttet til den pågældende belastning. Ofte vil man inden afslutningen have bedt klienten om at berette om belastningen til en anden person end psykoterapeuten, dette skal kunne gøres uden chokreaktioner.

CHOKKÆDER. Mange gange vil det være sådan, at den samme person kan have været ude for mange chokkerende belastninger, man kan sige, at der er en kæde af chok. Her vil man ofte vælge først at starte med det, der ligger tættest på nutiden og måske osse det, der er mindst belastende.

HJÆLPERE. Klienten kan tage en eller flere hjælpere eller kontaktpersoner med, hvis han / hun ønsker det.

Hvilke chok kan forløses med Choktraumeterapi? I princippet alle voldsomme begivenheder herunder osse begivenheder som operationer med bedøvelse som har udløst chok.

Jeg har professionelt arbejdet med bl.a. bilulykker, overfald, vold, voldtægt, incest, bortførelse, forblødning, krigstraumer, trusler på livet, dødsfald. I Steen Jørgensen m.fl.: Forløsning af choktraumer, Forlaget Kreatik finder du en uddybende oversigt over choktraumer.

CASES: Jeg håber, at jeg på et tidspunkt får tid til at lægge nogen cases ud som kan illustrere arbejdsformen, indtil da må du nøjes med skaffe dig Steen Jørgensen m.fl.: Forløsning af choktraumer, Forlaget Kreatik som uddybende beskriver choktraumeterapi.

UDDANNELSE. Hvis du har en psykoterapeutisk uddannelse og ønsker at videreuddanne dig i forløsning af choktraumer kan jeg foreslå dig at kontakte Bodynamic International på tlf. (+45) 35 35 43 21. Fax (+45) 35 35 06 45. Email: bodynamic@bodynamic.dk - de har en efteruddannelse i choktraumeterapi.

BEHANDLING: Hvis du evt. vælger at få behandlet et choktraume hos en psykoterapeut så kig lige på denne side om Valg af psykoterapeut, sexolog eller psykolog.
1) Radioavisen. P. Aagaard, Dagens Medicin, 16-17 - 1. februar 2001 - NetDoktor.dk. Krisehjælp: Den psykologiske krisehjælp, der blandt andet tilbydes ulykkesofre, hjælper ikke. Det afslører en undersøgelse, som Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab har lavet. Undersøgelsen viser på baggrund af en sammenligning af 100 internationale forskningsprojekter, at ofrene ikke hjælpes med at bearbejde deres traumer i kraft af krisehjælpen, der også kaldes psykologisk debriefing. Den type psykologisk krisehjælp har kun haft virkning overfor professionelt indsatspersonale som brandfolk og soldater. Berith Bro, der er formand for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, siger, at undersøgelsen bør føre til, at mange institutioner og selskaber strammer op på deres brug af psykologisk krisehjælp.


2)
Counselling can add to post-disaster trauma, NewScientist.com (25. juni 2003)


OBS!! Når den her omtalte krisehjælp ikke fungerer, kunne det måske hænge sammen med, at man IKKE AKTIVT INDRAGER KROPPEN i bearbejdelsen af choktraumerne i debriefing samt, at man lader klienterne GÅ IND I CHOKKET fremfor VÆK FRA CHOKKET.

Per Holm Knudsen.

Litteratur:

Steen Jørgensen m.fl.: Forløsning af choktraumer
, Forlaget Kreatik - (+45) 35 35 43 21

Peter A. Levine: Væk tigeren, Helbredelse af traumer, Borgen 1998
KRISEREAKTIONER - PTSD:

GIVER KRISEREAKTIONER SARTE NERVER - ELLER ER DET OMVENDT? - Forskningsnyt fra psykologien 2003, 12(5)

UBEHANDLEDE KRISEREAKTIONER KAN VÆRE DYRE FOR SAMFUNDET - Forskningsnyt fra psykologien 2003, 12(5)

HVEM HAR DE ALVORLIGSTE AKUTTE PSYKISKE REAKTIONER EFTER EN ULYKKE? - Forskningsnyt fra psykologien 2003, 12(5)


KRISETERAPI:

TRE FORMER FOR KRISETERAPI - Forskningsnyt fra psykologien 2003, 12(5)
Links:

Bodynamic International

FOUNDATION FOR HUMAN ENRICHMENT


Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


Ekstra interne søgeord: choktraumeterapi, choktraumer, choktraume, chok, chokbehandling, chockbehandling, chock, chocktraumeterapi, chocktraumer, chocktraume, PTSD, Posttraumatisk stress disorder, post traumatisk, traumetransmission, sekundært traumatiseret, traumevandring, traume, traumatiseret, sjok, krise, kriser, krisehjælp, debriefing, incest, angst, vold, voldtægt, ulykke, ulykker, røveri, overfald, cancer, kræft, miste, tab, sorg, posttraumatisk belastningsreaktion, stressforstyrrelser, postraumatisk, krigssyndrom, flodbølge, tsunami, tzunami, katastrofe, katastrofehjælp, dødsfald, død, katastrofepsykologisk, katastrofepsykologi, traumatisk
Sidst opdateret 25. april 2021 Email til Webmaster Klik her!


FORSIDE | INDHOLD | PER HOLM KNUDSEN | PSYKOTERAPI & SEXOLOGI | SEXOLOGISK KLINIK - MIDTJYLLAND | PARTERAPI | KONTAKT | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX DEBAT | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE
Kort
| Biblioteket |Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter