JYLLANDS-POSTEN OM JØDERNE

PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


I en tid hvor JYLLANDS-POSTEN går forrest i kampen for at forhåne, spotte og latterliggøre muslimer, så er der lidt tankegods her:

"Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne, ogsaa hvis man ser bort fra de Raceteorier, der betyder saa meget i den nationalsocialistiske Verdensopfattelse.

Selv herhjemme, hvor Jøderne aldrig har naaet en saa dominerende Stilling som i de mellemeuropæiske Lande, har man i de senere Aar bemærket deres uheldige Egenskaber. Der er mange Jøder, der har vist sig at være gode danske Mænd, der er utallige Jøder, som stille og hæderligt passer deres Dont uden at gaa nogen for nær - men der er ogsaa paafaldende mange Jøder, som paa lidet tiltalende Maade er blevet Forgrundsfigurer i Svindelaffærer og maaske ikke mindst i de uappetitlige Pornografi- og Fosterdrabsaffærer, som er forekommet i de senere Aar. Ogsaa inden for dansk Forretningsliv optræder der Jøder, hvis Metoder ikke er nogen Pryd for Standen.

Men det, som vi herhjemme har set af Jødernes uheldige Sider, er kun en svag Afglans af deres Virke i de mellemeuropæiske og østeuropæiske Lande. Ogsaa der maa man naturligvis gøre Undtagelser for de utallige Jøder, der opfylder ethvert rimeligt etisk Krav og derfor staar i en skærende Modsætning til de Racefæller, som har ført an i det tvivlsomme Forretningsliv, i den tvivlsomme Forlystelsesindustri og maaske navnlig i de politiske Bevægelser yderst til venstre. Det var ikke Russere, men Jøder med russiske Navne, som druknede Rusland i Blod. Det var ikke en Ungarer, men en Jøde, som ledede den kortvarige, men blodige Raadsrepublik i Budapest. Det var ikke en Tysker, men en Jøde, som paa samme Maade gjorde München til et Slagtehus.

Vi ved, at Titusinder af Jøder fordømmer de jødiske Forretningshajer, de jødiske Pornografispekulanter og de jødiske Terrorister. Men alligevel kan det ikke benægtes, at de Erfaringer, som Tyskerne - som mange andre Fastlands-Folk - har gjort med Hensyn til Jøderne, danner en vis Basis for deres Forfølgelser. Man maa indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder."

CITATER FRA LEDER I JYLLANDS-POSTEN 15.11.1938PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

12.02.2006Dansk Industri: Jyllands-Posten må forklare sig. Åbent brev til Jyllands-Posten fra Dansk Industri.

Jyllands-Postens ytringsfrihed. Fra stærk til svag part. Politiken (03/02/2006)

Uffe Ellemann-Jensen mener, at Jyllands-Postens chefredaktør bør gå af. Politiken (08/02/2006)


Links:

OPDRAGELSE TIL DEMOKRATI GENNEM FORHÅNELSETil hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: racisme, landsforræder, landsforræderi, antimuslimsk, Jyllandsposten, Jyllandspesten, Morgenfascisten, Jyllandskomposten
Senest opdateret 17. februar 2015
Email til Webmaster Klik her!


Indhold | Per Holm Knudsen | Psykoterapi & Sexologi | Parterapi | M&K-KURSER | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE | Kort | Biblioteket| Links| Maria Marcus | Gæstebogen | Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter