GESTALTTERAPIENS
MODSTANDSMODEL
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Modstande
Grafisk
model
Definition
Hvad undgår man?
Arbejdspunkter
Kreativ
anvendelse
Introjektion
"At kaste noget ind"

Et "noget", tanke, følelse, handling etc., der er" taget ind" i organismen, men ikke gjort til en ægte bestanddel af én selv.

At sætte grænser

At sige nej

Konfrontation

Selvstændig stillingtagen

Kontakt

At være direkte, åben og kontaktfuld.

Tage ind, tygge og smage, sortere og enten assimilere eller spytte ud.

Identifikation.

At lære af andre.

At finde "læremestre".

Projektion
"At kaste ud"

Tanker, følelser, handletendenser etc. som tilskrives omverdenen uden opmærksomhed på, at de tilhører én selv.

At tage ansvar og ejerskab for det, jeg tror hører til hos andre eller en anden.

At "give mig" til andre.

Kontakt

At tage ejerskab for hvad jeg oplever med sanserne og mærker, føler og tænker.
Risikere nærhed.
Fantasi, drømme, indføling, indlevelse.
Kreativ og kunstnerisk udfoldelse.
Retroflektion
"At vende mod sig selv"

At holde tilbage eller vende de tanker, følelser og handlinger mod sig selv, der egentlig er udadrettede mod omverdenen.

Konfrontation

At få vreden, sorgen, glæden og seksualiteten ud.

Kontakt

At tage kontakt med omverdenen og gøre overfor den, hvad man gør overfor sig selv.

Arbejde med kroppen.

Overlevelse.

Beskyttelse mod destruktive eller uhensigtsmæssige udladninger.

Konfluens
"At smelte
sammen"

Stiltiende overenskomst
om ikke at være uenige.

Smerte

At udskille sig selv som individuel person

Kontakt

At risikere at være sig selv i nær kontakt.

At stå for sig selv.

Overlevelse ved at tage brodden af andres projektioner og egne introjektioner.

Litteratur: Frederick S. Perls: Gestaltterapiens metode, Munksgaard 1978
(Er den korteste og mest præcise beskrivelse, phk.)

Andre eksempler på modstande (forsvar):

Deflektion
Afbøje input: "Hvor ser du dejlig ud!"
"Jamen jeg har osse fået en ny bluse."
Tage imod
Smerte
Glæde
Seksualitet.
Kontakt

Lytte

Lukke op for ros og kritik

F.eks. holde påtrængende mennesker væk
Kollusion
Skjult overenskomst
Expl.: Du kommer ind i et rum og der står 3 og snakker - og du og de næste undlader at sætte sig og til sidst står alle op.
Konflikt

At udskille sig selv som individuel person.
Kontakt

Turde være sig selv. Turde skille sig ud fra andre.
Overlevelse ved at tage brodden af andres projektioner og egne introjektioner.

Dissociering

Adskille sig - ekspl. ud af kroppen
Smerte, angst, vrede. Chok. Kontakt.
Være tilstede med smerten i kontakt.
Choktraumeterapi
Overlevelse.

Desensitation/
desensibilisering

Gøre sig følelsesløs i kroppen
Smerte, angst, vrede. Chok. Kontakt.
Være tilstede med smerten i kontakt.
Choktraumeterapi
Overlevelse.

Regression

At trække sig tilbage f.eks. til tidligere barndomstilstande
Smerte
Konflikt
Kontakt
Være voksen i kontakt
Indlevelse, fantasi.
Kreativ og kunstnerisk udfoldelse.
Modstande
Grafisk
model
Definition
Hvad undgår man?
Arbejdspunkter
Kreativ
anvendelse

Hvis du har forbedringer til skemaet så send dine forslag til mig. Email til Per Holm Knudsen Klik her!

Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


Ekstra interne søgeord: Gestalt, Gestaltterapi, Modstande, Frederick S. Perls, forsvarsmekanismer, forsvar, modstand, Fritz Perls, terapeut, psykoterapi, parterapi, kropterapi, kropsterapi, sexologi, terapi, terepi, projektioner, introjektioner, retroflektioner
Sidst opdateret 25. april 2021 Email til Webmaster Klik her!

  


FORSIDE | Indhold | Per Holm Knudsen | Psykoterapi & Sexologi | Parterapi | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX DEBAT | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE | Kort | Biblioteket | Sexologisk klinik - Midtjylland | Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter