CHOKTRAUMETERAPI
KONTRAKT
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Normalt laver jeg ikke kontrakter med klienter om at komme et bestemt antal gange, men jeg aftaler fra gang til gang alt efter hvad der er klientens behov. Det er min opfattelse at langt de fleste klienter udmærket kan vurdere deres behov for omfanget af den psykoterapi de ønsker - men arbejdet med choktraumer adskiller sig fra den gængse psykoterapi.

Inden selve choktraumeterapiens start skal der foreligge en aftale mellem klienten og mig om, at det er min faglige vurdering der afgør, hvornår klientens chok traumer er færdigbearbejdet. Denne aftale skal klienten / forvaltningen forpligte sig til at overholde.

Aftalen er en beskyttelse af klienten, idet flere reaktioner ved arbejdet med choktrau mer kan optræde hos klienten. Det kan i perioder være ret psykisk og fysisk belastende for klienten at arbejde med sine choktraumer. Mange gamle og måske fortrængte og voldsomme begivenheder vil dukke op for at blive integreret i psyken. Der vil derfor ikke sjældent optræde en massiv modstand hos klienten, når denne langsom nærmer sig kernen i choktraumet/erne, og her er det psykoterapeutens pligt at fastholde klienten i arbejdet med choktraumet og dette sker bl.a. gennem aftalen.

Det en klassisk erfaring, at klienten midt under arbejdet med choktraumet kommer i forbindelse med andre chok og det kan vise sig at være en kæde af chok som er nødvendig at bearbejde. Eksempelvis er det mere reglen end undtagelsen, at mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb som børn osse er løbet ind i andre voldsomme overgreb og begivenheder senere hen i deres liv.

Endelig vil der ofte ved arbejdet med choktraumer optræde desorientering hos klienten, der udover at klienten f.eks. skal være ekstra opmærksom i trafikken, kan medføre, at klienten ikke kan orientere sig i sin dagligdag og heller ikke om hvor langt han/hun er i choktraumeterapien.

Afbrydes et chokarbejde i utide, vil klienten som regel befinde sig i en aktiveret skæv psykologisk og fysiologisk balance, som først vil være normaliseret ved færdigbearbejdelsen af choktraumet/erne. Ved at afbryde choktraumeterapien risikerer man derfor, at klientens psykologiske og fysiologiske balance er blevet forværret trods den delvise bearbejdning af chokket.

Af disse faglige grunde og af hensyn til klienten skal der foreligge en klar forpligtende aftale mellem klient/forvaltning og mig ved choktraumeterapiens start.

PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


Jeg har gennemgået Bodynamic Institutes kurser i choktraumeterapi.
Læs om Choktraumeterapi - klik her
BEHANDLING: Hvis du evt. vælger at få behandlet et choktraume hos en psykoterapeut så kig lige på denne side om Valg af psykoterapeut, sexolog eller psykolog.

UDDANNELSE: Hvis du har en psykoterapeutisk uddannelse og ønsker at videreuddanne dig i forløsning af choktraumer kan jeg foreslå dig at kontakte Bodynamic International på tlf. (+45) 35 35 43 21. Email: bodynamic@bodynamic.dk - de har en efteruddannelse i choktraumeterapi.
Litteratur:

Steen Jørgensen m.fl.: Forløsning af choktraumer
, Forlaget Kreatik - (+45) 35 35 43 21

Peter A. Levine: Væk tigeren, Helbredelse af traumer, Borgen 1998


Links:

Bodynamic International

FOUNDATION FOR HUMAN ENRICHMENT

Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: choktraumeterapi, choktraumer, choktraume, chok, chokbehandling, chock, chocktraumeterapi, chocktraumer, chocktraume, PTSD, Posttraumatisk stress disorder, Post traumatisk, sjok, krise, kriser, krisehjælp, debriefing, incest, angst, vold, voldtægt, ulykke, ulykker, røveri, overfald, cancer, kræft, miste, tab, sorg, Posttraumatisk belastningsreaktion, Stressforstyrrelser, postraumatisk, krigssyndrom

Sidst opdateret 25. april 2021 Email til Webmaster Klik her!

FORSIDE | INDHOLD | PER HOLM KNUDSEN | PSYKOTERAPI & SEXOLOGI | SEXOLOGISK KLINIK - MIDTJYLLAND | PARTERAPI | KONTAKT | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX DEBAT | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE
Kort
| Biblioteket | Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter