OM TILSKUD TIL PSYKOTERAPI

PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGHvem kan få tilskud?

Ifølge overenskomsten mellem Sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har følgende personkreds mulighed for at få tilskud til psykologbehandling:

  • røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • trafik- og ulykkesofre
  • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende ved dødsfald
  • personer, der har forsøgt selvmord
  • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  • personer, der inden det fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
  • personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du også befinder dig i en krise, som er udløst af det, som du har været ude for.

Udgangspunktet for henvisning til psykologhjælp er, at henvisningen udstedes inden 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologhjælp. Der kan dog udstedes henvisning til psykologhjælp op til 12 måneder efter begivenheden, hvis det skønnes nødvendigt af din læge.

Hvis du er ude for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter de anførte retningslinjer.

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives som individuel konsultationer, som to-personers konsultationer eller som gruppe-konsultationer (depressive kan dog opn op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge). Den enkelte klient kan frit vælge, hvilken psykolog - tilknyttet sygesikringen - der ønskes behandling hos.


Psykoterapeuter og tilskud

Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter har endnu ikke overenskomst med Sygesikringen, og derfor kan der i almindelighed ikke ydes tilskud til psykoterapi hos medlemmer af Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter, undtaget de medlemmer af Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter, der er psykologer med ydernummer.

En del kommuner yder i særlige tilfælde tilskud til psykoterapi
. Kontakt din kommune og hør hvilke muligheder du evt. har.

I nogen tilfælde kan man søge fonde om tilskud til psykoterapi.


Læs mere om OM PSYKOTERAPI OG PSYKOTERAPEUTER


 


Du kan læse mere om Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter på foreningens hjemmeside www.fapp.dk

Inden du evt. vælger en psykoterapeut, sexolog eller psykolog så kig lige på denne side om VALG AF PSYKOTERAPEUT, SEXOLOG ELLER PSYKOLOG


Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: valg af terapeut, psykoterapi, parterapi, gestaltterapi, kropterapi, kropsterapi, sexologi, terapi, tilskud, psykolog, tilskud + psykolog, tilskud til psykolog psykologhjælp, psykologtilskud
Sidst opdateret 28. marts 2013 Email til Webmaster Klik her!

 
FORSIDE | Indhold | Per Holm Knudsen | Psykoterapi & Sexologi | Parterapi | M&K-KURSER | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX DEBAT | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE | Kort | Biblioteket | Links | Maria Marcus | Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter