TABSPROCESSEN

PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGTabsprocessen kræver et aktivt arbejde af den sørgende.

Opgaverne i tabsprocessen er:

TABET SKAL ERKENDES

Det tabte ER tabt!

TABETS FORSKELLIGE

FØLELSER SKAL FORLØSES

Sorg, vrede, afmagt, fortvivlelse osv.

NYE FÆRDIGHEDER

SKAL UDVIKLES

Hvordan lever jeg nu videre?

DEN FØLELSESMÆSSIGE

ENERGI SKAL BRUGES IGEN

Livet er atter dejligt!

(Og tabet er en del af min livshistorie)

Processen går frem og tilbage.

Man finder f.eks. ud af at erkende tabet den ene uge, for derefter i afmagt at ryge tilbage og benægte tabet i den næste uge, men alt i alt er processen fremadskriden indtil tabet er bearbejdet.

At man siden kan føler sorg og vemod f.eks. over sit mistede barn, over sin tabte store kærlighed er naturligt - og ikke det samme som at hænge fast i tabet.

NB. I Den nødvendige smerte taler forfatterne om "Sorgprocessen" - det er det samme som jeg kalder "Tabsprocessen", som nok er mere korrekt.

Sorg har med det at græde at gøre i vores kultur - men det er lige så naturligt at føle vrede i forbindelse med et tab - selvom det ikke er så almindeligt at give udtryk for vreden i forbindelse med et tab i den vestlige kultur - f.eks. vreden på sin kone over, at hun tillod sig at dø af kræft.

Se osse Skilsmissetips - Skilsmissens faser - Choktraumeterapi

Frit efter Marianne Davidsen-Nielsen & Nini Leick:
Den nødvendige smerte.
Socialpædagogisk Bibliotek, Munksgaard, 1988

Litteratur i øvrigt:

Marianne Davidsen-Nielsen:
Blandt løver.
At leve med en livstruende sygdom.
Socialpædagogisk Bibliotek, Munksgaard, 1995

© Per Holm Knudsen. Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: krise, kriser, krisehjælp, kriseintervention, angst, vold, miste, tab, sorg, parterapi, parforhold, par, ægteskab, skilsmisse, separation, seperation, tabsprocessen, tabsproces, sorgprocessen, sorgproces, sorg, tab, terapeut, psykoterapi, parterapi, gestaltterapi, kropterapi, kropsterapi, sexologi, terapi, flodbølge, tsunami
Sidst opdateret 25. april 2021 Email til Webmaster Klik her!

 
FORSIDE
| Indhold | Per Holm Knudsen | Psykoterapi & Sexologi | Parterapi | SEXOLOGISK KLINIK - MIDTJYLLAND | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX DEBAT | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE | Kort | Biblioteket | Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter